top of page


Deze website is eigendom van LAURENCE DELVALLEZ.  

 

Contactgegevens: LAURENCE DELVALLEZ Vijfseweg 79 8790 Waregem  

 

Adres van de maatschappelijke zetel: BVBA DELVALLEZ LAURENCE Peeshoek 6 9790 Elsegem 

E-mail: info@laurencedelvallez.be 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0849 462 256 

Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LAURENCE DELVALLEZ of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. LAURENCE DELVALLEZ stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LAURENCE DELVALLEZ de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. LAURENCE DELVALLEZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de sitebeheerder. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LAURENCE DELVALLEZ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of gebruik van de website. LAURENCE DELVALLEZ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijzonder of anderszins, voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programmatuur of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van hun inhoud. LAURENCE DELVALLEZ verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of kenmerken of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Privacybeleid LAURENCE DELVALLEZ hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal alleen worden gebruikt in het kader van marketing. (bv. ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, ...). De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe richt hij zich tot LAURENCE DELVALLEZ, Vijfseweg 79, 8790 Waregem of via info@laurencedelvallez.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien u wel vermeldt aan wie).

 

 

Overeenkomstig de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft de gebruiker het wettelijke recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LAURENCE DELVALLEZ, R. Vansteenbruggestraat 4, 8790 Waregem of via info@laurencedelvallez, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. zijn. Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet-relevant zouden zijn. LAURENCE DELVALLEZ kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u deze verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Het gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te controleren. Met uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies voorkomen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of de cookies achteraf van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

bottom of page